top of page

SHAMANSK ENERGIMEDICIN

Behandlingar enligt Inca traditionen som hjälper dig till en personlig och helande transformation. Inca Energimedicin har sitt ursprung från Inca-indianerna i Anderna och Amazonas. 

 

För Dig som vill förändra något i ditt liv och förlösa gamla smärtsamma minnen och historier som hindrar dig till att leva fullt ut i skönhet, transformera de gamla generationerna bakåt i tiden för att fokusera på sju generationer framåt.

När du kommer för en shamansk healingsession börjar vi med ett kort samtal och vi tittar på var du befinner dig i livet just nu och vad DU vill förändra. Jag spårar detta i ditt ljusenergifält och vet utefter det hur jag kan hjälpa dig. Själva processen görs på massagebänk.

 

En session innehåller många olika tekniker beroende på vad du vill förändra i ditt liv och vad som behöver komma i harmoni och balans. Jag använder mig även av avancerade tekniker, men de vanligaste finner du här nedan.

3.png

ILLUMINATION

De negativa informationsmönstren vill vi gärna upprepa i någon form just för att vi känner igen dem. Denna teknik hjälper till att transformera gamla tunga mönster av tung energi i ljusenergikroppen. ​ Från det förflutna raderas och omstruktureras din ljuskropp till att befrias från gamla smärtsamma historier. ​ När allt är raderat blir vi inte längre informerade av dessa sår från vårt förflutna.

1.png

SOUL RETRIEVAL

Att tappa själsbit är en benämning från ett shamanskt uttryck och seende. Det betyder att det är en obalans som orsakats av att någon del av oss har lämnat vår ljuskropp. ​ När en själsbit försvinner har fysiska eller emotionella trauman skett. En obalans sker när vi förlorar en del av oss själva och vi kan känna oss tomma och vårt syfte försvinner. ​ En shaman kan genom denna session hämta tillbaka denna själsbit så att det återigen blir balans. Enligt Alberto Villoldo motsvarar en session med soul retrieval många års terapiarbeten. Glädje, inspiration och frid upplevs omedelbart efter en session.

2.png

RENEWAL OF
LIFE AND DEATH

Har du brutit upp från en relation, nytt arbete eller exempelvis flyttat så får du hjälp med att tömma den gamla energin och stänga portar till det gamla för att ta in den nya resan i livet. ​ Beroende på var du befinner dig på livets resa kan du även få hjälp med att förändra din själsresa och hämta hem det du drömmer om, det din själ längtar efter och vill uttrycka.

Namnlös design (1).png

EXTRACTION

Denna teknik används för att avlägsna energi från ljusenergikroppen och är en starkare metod som kan behövas när inte illuminationsprocessen fungerar fullt ut. ​ När energin är för tung fastnar den i ljuskroppsenergin och kan orsaka fysiska åkommor. Entiteter, flytande känslomässiga skuggor kan röra sig som parasiter i ljusenergikroppen och i Centrala nervsystemet som då kan orsaka depression, missbruk eller liknande. Dessa giftiga energier skapas också av eget missbruk, negativt tänkande om oss själva eller från fysisk skada. En påträngande energi eller ett väsen kan även bädda in sig i centrala nervsystemet och effekten av detta kan vara ångest, depression, missbruk eller humörsvängningar. ​ Du får med dig olika verktyg hem, som hjälper dig att hålla din livssituation i den förändring som vi kommit fram till att du vill ha. ​ Beroende på vad du söker för hjälp och hur det ser ut för dig just nu, kan 1 session räcka för att förändra ett nytt förhållningssätt i din ljuskropp. ​ Annars rekommenderar jag 3 st sessioner med ca 1 månads mellanrum.

Information

Oavsett vilken typ av behandling du väljer så ingår medial rådgivning i alla behandlingar. Du behöver inte bestämma dig för vilken behandling du ska boka, det bestämmer vi tillsammans när vi ses!

Vid behov ingår även:

  • Munay Ki riter och Kausay Muju riten som kommer från Andernas Peru.

  • ShamanTrumman är också ett av redskapen i de olika behandlingarna.

  • Läkande blommor används även från Dr Bach blomsterterapi.

Pris per behandling:


Behandling på plats, telefon eller Zoom: 1700 kr ca 90 minuter.

Återbesök inom 6 månader: 1500 kr
Bokning av akut-tid tillkommer 400 kr.

Att tänka på före behandling

Innan du bokar en tid bör du se till att du har en helt ledig dag, där du efter behandlingen kan ta det lugnt. När du väl har bokat tid för behandling börjar kroppen att förbereda sig på olika sätt. Det kan förekomma olika slags utrensningar redan innan Du kommer för din behandling.

Gamla känslor kan helt oväntat börja komma upp till ytan, intensiv huvudvärk, värk som kan vandra i kroppen, stark aktivitet under nattetid genom dina drömmar. Allt detta är för att Din kropp förbereder sig på att Du ska kunna ta in nya energier som är högre än din kroppsenergi. Det gäller alla behandlingar. Allt är mycket individuellt.
Vet du att du är mycket känslig för energiförändringar kan det vara bra att du har någon som kan köra dig hem, men det väljer du själv. 

Att tänka på efter behandling

Du ska också vara medveten om att det kan uppstå olika slags utrensningar även efter en behandling. Viktigt är att du dricker mycket vatten för att slaggprodukter som frigjorts ska ha möjlighet  att fortsätta att lämna din kropp. Se till att ta hand om dig själv ordentligt efter behandlingen och avvik tid för dig själv så att känslor kan fortsätta att utraderas ur din kropp. Reflektera över vad som hänt inom dig under några timmar för dig själv. Din hjärna behöver vila direkt efter behandling så utsätt dig inte för stressiga situationer där du behöver använda hjärnan. Var rädd om dig.

Vanliga efterreaktioner

Trötthet och att du känner dig matt är vanliga symptom, men även att du istället kan känna dig pigg och glad, beroende på vad du släppt taget om under behandling. Illamående och huvudvärk är vanliga symptom, som oftast är lägre energier som lämnar din kropp och som visar sig genom din fysiska kropp. Kroppen sörjer förlusten av det du släppt taget om, det kan visa sig genom att du känner dig låg i din energi, lite deppig. Men allt detta är snabbt övergående till att du sen känner glädjen och framförallt lugnet inom dig. Allt detta är naturliga reaktioner vid utrensning.

LJUSENERGIFÄLT

Vi har alla ljusenergifält runt omkring oss som omger vår fysiska kropp och som är den fysiska kroppens bluprint (kroppens karta). Ljusenergifältet är ett informationsfält där vi samlar mängder av information från vår uppväxt och tidigare liv. Om vi uppgraderar kvaliteten på informationen behöver vi inte fortsätta att köra samma standardprogram, alla program med sjukdomar som vi har genetiskt ärvt. Dessa avtryck kan vi rensa bort från vår blueprint så vi inte behöver manifestera sjukdomen. ​ Detta är grunden för energimedicin där vi ger frön till en ny energikropp som åldras, läker och dör annorlunda. ​ Shamansk Energimedicin arbetar på alla fyra nivåer; kroppen, sinnet, själen och anden, vilket gör att det löser upp gamla tankemönster, beteende, tidigare liv och liknande som inte gynnar oss längre.

SHAMANEN

Shamanen har funnits i alla ursprungsbefolkningar, och är den äldsta healern, terapeuten, psykologen och doktorn genom tiderna. Det sägs att shamanen har funnits lika länge som människan. En shaman är den som man vände sig till för att få vägledning, coching, personlig o andlig transformation, men även vid sjukdomar. ​ Olika ursprungsbefolkningars filosofi, sättet att leva med och i naturen och att använda dessa läkande krafter, berör mig själv väldigt djupt med deras visdom, respekt och vördnad för allt runt omkring oss . Det känns för mig som en stor tacksamhet att få ta del av och att få vara en del av allt detta som Moder Natur visar för oss. Det har lett mig till att gå i lära via Alberto Villoldo som är en stor lärare över hela världen.

ALBERTO VILLOLDO 
- The four winds

Alberto Villoldo, PhD, är medicinsk antropolog, psykolog och shaman och som har studerat andliga metoder i Amazonas och Anderna i mer än 30 år. Han har studerat indianerna Inka och Amazonas healingtraditioner i mer än 30 år och är en av de ledande experterna på deras shamanska tekniker. Under sina studier vid San Francisco State University, grundade han Biological Self-Regulation Laboratory för att studera hur sinnet genererar psykosomatisk hälsa och sjukdom. Genom sitt sökande med medicinmän/kvinnor upptäckte Alberto en uppsättning olika tekniker som förvandlar kroppen, läker själen och förändrar vårt liv till en medveten död. Alberto Villoldo är grundare av The four Winds Society, där han utbildar människor från hela världen i Energimedicin.

Alberto-villoldo-1.jpg
bottom of page