top of page
Namnlös design (2).png

MEDITATIONER

Det finns många olika former av meditation. Våra meditationer kanaliseras alltid genom trance-kanalisering, vilket innebär att andliga kontakter är helt eller delvis närvarande i Annias kropp. Med denna kunskap gör det möjligt för dig att få en helt skräddarsydd meditation just för dig.

 

Efter varje meditation överlämnas information och budskap till deltagarna som kan vara viktig för hela cirkeln eller för bara just dig. Alla meditationer utvecklas och följer den acceleration som sker över vår planet och detta gör att  dessa meditationer periodvis uppdateras och ändras i sin karaktär.

Våra trancekanaliserade medtiationer finns i flera olika varianter. Rise Up,

Orion, trummeditationer och för tiden aktuella portalmeditationer. Våra meditationer sker alla på plats och heldagar,  förutom portalmeditationer som hålls kvällstid online i realtid.

Varje meditation trancekanaliseras genom Annia, detta sker för hela gruppen men framförallt för att varje deltagare skall få precis de nycklar som dess själ behöver och längtar efter  för att kunna öppna upp för högre ljusportaler. Du blir under meditationen tilldelad energier för framtiden som gynnar din andliga och personliga utveckling.

På gång just nu

Namnlös design (2).png

VARFÖR MEDITERA?

Fysiska fördelar

 • Djup vila genom minskad hjärtfrekvens och lägre arbetstryck på hjärtat.

 • Lägre nivåer av fria radikaler.

 • Lägre nivåer av stresshormoner som mäts i samband med stress.

 • Lägre blodtryck

 • Ökat flöde av luft i lungorna som resulterar i lättare andning.

 • Yngre biologisk ålder. Mediterar man i mer än 5 år ger det positiva effekter på alla organ.

Psykiska fördelar

 • Ökat antal positiva hjärnvågor.

 • Minskad ångest.

 • Lägre nivå av irritation och dåligt humör.

 • Ökad inlärningsförmåga och bättre minne.

 • Ökade känslor av kraft och vitalitet.

 • Ökad känsla av lycka.

 • Ökad känslomässig stabilitet

Andliga fördelar

Ju längre en individ använder sig av meditation, destor större är möjligheten att personens mål och strävan i livet kommer ändras mot personlig och andlig utveckling. Bli heller inte förvånad om du plötsligt börjar med mera kreativa saker.

Det har gjorts många vetenskapliga tester på hur meditation påverkar kroppen fysiskt såväl mentalt och emotionellt. Bland annat har allt fler företag inom den privata sektorn börjat uppmana sina medarbetare att börja meditera.

bottom of page