top of page
Rise Up.png

RISE UP
HELDAGSMEDITATIONER

Oavsett dina själsliga- och andliga behov så är dessa uppstignings-meditationer ett stort steg som för dig framåt och påskyndar din andliga utveckling. Vi arbetar utifrån vårt eget koncept ®Rise Up – en meditationsteknik som är länkad från begynnelsen och är för dig som söker högre frekvenser och ett högre medvetande.

AKTUELLT

En heldag där du får ta del av 5 olika meditationer som bygger på varandra

TRUMRESA - RISE UP - SEIDR - ORION -

THE GREAT SPRIRIT

Detta är en unik dag där vi släpper endast  20 platser

Har du en längtan till ett
andligt uppvaknande?

 


 
Är du i behov av att transformera djupa blockeringar och trauman?

Under sina 25 år som coach och andlig ledare har Annia utvecklat ®Rise Up uppstignings-meditationer. Oavsett dina själsliga- och andliga behov så är dessa meditationer ett stort steg som för dig framåt och påskyndar din andliga utveckling.

Vårt eget koncept ®Rise Up – är en meditationsteknik som är länkad från begynnelsen och är för dig som söker högre frekvenser och ett högre medvetande. Dessa unika meditationer förbereder oss personligt och andligt för det stora skiftet till den nya jorden som är på gång.

Desssa meditationer kanaliseras genom trance-kanalisering, vilket innebär att andliga kontakter är helt eller delvis närvarande i Annias kropp. Med denna kunskap gör det möjligt för dig att få en helt skräddarsydd meditation just för Dig.

 

Efter varje meditation överlämnas information och budskap till deltagarna som kan vara viktig för hela cirkeln eller för bara just Dig.

Alla meditationer utvecklas och följer den acceleration som sker över vår planet och detta gör att  dessa meditationer periodvis uppdateras och ändras i sin karaktär.

Rise Up 2.png
RISE UP - HELDAGSMEDITATION

Våra meditationer sker i grupp, fysiskt på plats under en hel dag. 

Vi erbjuder Rise Up endast som heldagsmeditationer. Beroende på gruppens dynamik och dess behov varierar det mellan 3 eller 4 meditationer per dag.

Dessa uppstignings-meditationer är även den röda tråden i vår ASK-utbildning för att du ska kunna förhöja din frekvens, hitta din sanning och ditt livs syfte. Meditationerna är alltid skräddarsydda för varje deltagare och är därför aldrig lika varandra. Detta gör att Du kan deltaga på alla återkommande heldagar. Vid varje tillfälle blir Du uppdaterad där du är just nu.

HUR GÅR DET TILL?

Vi sitter tillsammans i en cirkel där var och en tar emot den information som Annia delar. Meditationen sker fysiskt på plats i grupp där var och en tar emot energier och healing genom Annias guidning.

Varje meditation trancekanaliseras genom Annia, detta sker för hela gruppen men framförallt för att varje deltagare skall få precis de nycklar som dess själ längtar efter och behöver för att kunna öppna upp för högre ljusportaler. Du blir under meditationen tilldelad energier för framtiden som gynnar din andliga och personliga utveckling. Vid vissa tillfällen av uppstigningsmeditationerna så använder Annia även sin trumma.

VARFÖR GÖRS DENNA MEDITATION PÅ PLATS OCH INTE ONLINE?

Som deltagare tillgodogör man sig energierna och informationen på ett högre plan på plats i en cirkel. Rise Up energierna jobbar på ett annat sätt än vid andra meditationer. Det är mer subtilt och individanpassat.

VARFÖR GÖRS DENNA MEDITATION I GRUPP?

För att vi tillsammans i grupp får tillgång till kraftigare energier som förhöjer varje deltagares andliga utveckling.

JOBBAR MAN MED DE ANDRA I GRUPPEN?

Nej, du jobbar enbart med dig själv och ditt inre. Varje deltagare får samma information från Annia men tar emot det på sitt eget sätt beroende på var du är i din andliga utveckling.

 

Rise Up 2.png

Fysiska fördelar

 • Djup vila genom minskad hjärtfrekvens och lägre arbetstryck på hjärtat.

 • Lägre nivåer av fria radikaler.

 • Lägre nivåer av stresshormoner som mäts i samband med stress.

 • Lägre blodtryck

 • Ökat flöde av luft i lungorna som resulterar i lättare andning.

 • Yngre biologisk ålder. Mediterar man i flera år, 5 eller mer, ger det positiva effekter på alla organ.

Varför meditera?

Psykiska fördelar

 • Ökat antal positiva hjärnvågor.

 • Minskad ångest.

 • Lägre nivå av irritation och dåligt humör.

 • Ökad inlärningsförmåga och bättre minne.

 • Ökade känslor av kraft och vitalitet.

 • Ökad känsla av lycka.

 • Ökad känslomässig stabilitet.

Andliga fördelar

Ju längre en individ använder sig av meditation, destor större är möjligheten att personens mål och strävan i livet kommer ändras mot personlig och andlig utveckling. Bli heller inte förvånad om du plötsligt börjar med mera kreativa saker.

Det har gjorts många vetenskapliga tester på hur meditation påverkar kroppen fysiskt såväl mentalt och emotionellt. Bland annat har allt fler företag inom den privata sektorn börjat upmana sna medarbetare att börja meditera

bottom of page